Analitzis enquesta.

Pregunta 1.

Gráfico de respuestas de formularios. Título de la pregunta: . Número de respuestas: 104 respuestas.

Hi ha hagut 104 respostes, un 26, 9% de la gent que ha respost viu a gurb, un 24% a vic i un 5,8% a manlleu.

Pregunta 2.

Gráfico de respuestas de formularios. Título de la pregunta: Població on treballes o has treballat. Número de respuestas: 95 respuestas.

Hi ha hagut un total de 95 respostes,  32,6% de la gent que ha respost treballa a gurb, un 26,3 a vic i amb un 4,2% a manlleu.

Pregunta 3.

Gráfico de respuestas de formularios. Título de la pregunta: Franja d'edat. Número de respuestas: 104 respuestas.

Un 25% de la gent que ha respost té entre 35 i 44 anys, un 19,2% de 45 a 54 anys i un 14,4% de 25 a 34 anys.


Pregunta 4.

Gráfico de respuestas de formularios. Título de la pregunta: Ocupació. Número de respuestas: 104 respuestas.

Un 23,1% de la gent que ha respost és estudiant, un altre 23,1% treballa administració i un 12,5%és empresari/a del tercer sector. 

Pregunta 5.

Gráfico de respuestas de formularios. Título de la pregunta: Participa activament en la conservació del medi ambient?. Número de respuestas: 104 respuestas.

Un 5,8% a respost 1, un 21,2% 2, un 57,7% 3 i un 15,4% 4.

Com?

La majoria de la gent ho fa reciclant.

Pregunta 6.

Gráfico de respuestas de formularios. Título de la pregunta: Quant creus que es va instal·lar la primera indústria dins el territori de Gurb? . Número de respuestas: 104 respuestas.

Podem observar que de les 104 persones que han respost un 37,5% a votat que la primera industria a Gurb es va instal·lar entre el 1850 i 1900, un 26% entre 1900 i 1950 i un 16,3% entre 1800 i 1850. 

Pregunta 7.

Gráfico de respuestas de formularios. Título de la pregunta: Sabries dir-nos quina va ser?. Número de respuestas: 85 respuestas.

Han respost 85 persones i un 37,6% ha respost que no ho saben, un 7,1% que va ser Malars i un 


Pregunta 8.

Gráfico de respuestas de formularios. Título de la pregunta: Quina d’aquestes opcions us preocupa més?. Número de respuestas: 104 respuestas.

A la majoria de la gent, un 50% el que els hi preocupa més és l’augment de la indústria i de les emissions contaminants, a un 37,5% la desaparició del sector primari i a un 5,8% la desaparició del sector secundari.

Pregunta 9.

Gráfico de respuestas de formularios. Título de la pregunta: Quins aspectes creus que cal millorar del teixit industrial de Gurb? . Número de respuestas: 104 respuestas.

Un 56,7% de la gent creu que les empreses han d’apostar més en energies renovables, un 20,2% creuen que cal protegir i fer créixer el sector primari. i un 13,5% creu que cal potenciar els comerços locals. 


Pregunta 10.

Gráfico de respuestas de formularios. Título de la pregunta: Què milloraries de Gurb?. Número de respuestas: 104 respuestas.

Un 51,9% afegiria a gurb més serveis públics, un 44,2% posaria més zones verdes i un 15,4% hi afegiria supermercats i cadenes de botigues. 


Pregunta 11.

Què és el que més li preocupa sobre la indústria de Gurb?

A la majoria de gent li preocupa la contaminació, tot i que a molta també ñli preocupa l’espai que ocupa.

Per què?

La majoria de gent diu pel mediambient.

Pregunta 12.

Gráfico de respuestas de formularios. Título de la pregunta: Creus que s’ha de disminuir la contaminació de les indústries de Gurb?. Número de respuestas: 104 respuestas.

De les 104 respostes un 85,6% diu que sí, un 12,6% no ho sé i un 1,9% que no.

Pregunta 13.

Gráfico de respuestas de formularios. Título de la pregunta: De l’1 al 10, quanta por tens que la zona industrial es “mengi” la zona urbana?. Número de respuestas: 104 respuestas.

En conclusió podem dir que més d’un 50% dels que van respondre la nostre enquesta tenien por que en un fotur no hi hagui zona urbana, i que tot sigui industrial.


Pregunta 14.

Gráfico de respuestas de formularios. Título de la pregunta: Creus que l’augment de la població va de la mà de l’augment de la industrialització? . Número de respuestas: 104 respuestas.

La majoria de la gent és a dir quasi un 60% diu que l’augment de la indústria va lligat amb l’augment de la població.


Pregunta 15.

Gráfico de respuestas de formularios. Título de la pregunta: Creus que Casa Tarradellas es “menjarà” les altres empreses?. Número de respuestas: 104 respuestas.

Podem observar que aquí hi ha un conflicte amb el sí i el no, així que a la nostra resposta no li podem donar una bona conclusió.

Pregunta 16.

Gráfico de respuestas de formularios. Título de la pregunta: Creus que el canvi climàtic afectarà a la indústria de Gurb?. Número de respuestas: 104 respuestas.

Un 33,7% de persones creu que de l’1 al 5 afectarà un 3 a l’industria de Gurb

Com?

Gráfico de respuestas de formularios. Título de la pregunta: Com?. Número de respuestas: 104 respuestas.

Majoritàriament es creu que afectarà en el sector primari, els conrreus aniran disminuint.


Pregunta 17.

Gráfico de respuestas de formularios. Título de la pregunta: Com creus que evolucionarà el teixit econòmic de Gurb?. Número de respuestas: 104 respuestas.

La gent creu que el sector primari tendirà a desaparèixer també la gent crec que les indústries estan més automatitzades.


Pregunta 18.

Gráfico de respuestas de formularios. Título de la pregunta: Quin tipus d'indústria creus que predominarà a Gurb el 2050? . Número de respuestas: 104 respuestas.

Un 55,8% de la gent creu que la industria que predominarà a Gurb al 2050 serà l’alimentaria, un 20,2% creu que serà la innovació i desenvolupament tecnològic i un 11,5% pensa que serà l’agraria. 

Pregunta 19.

Gráfico de respuestas de formularios. Título de la pregunta: Quin creus que serà el nivell d' industrialització de Gurb el 2050?. Número de respuestas: 104 respuestas.

Un 63,5% creu que hi haurà molta més industria que actualment però que estarà liderada per màquines.

Pregunta 20.

Gráfico de respuestas de formularios. Título de la pregunta: Quina és la teva màxima preocupació quan penses en el 2050? (Si esculls altres, ens pots indicar quina és?). Número de respuestas: 104 respuestas.

En aquesta pregunta, amb una 68,3% de votacions, podem observar com la majoria de la gent té com a màxima preocupació quan pensa en el 2050 la contaminació i el canvi climàtic. Com a segona resposta més votada hi ha “les respostes 1 i 5”, és a dir, la progressiva desaparició del sector primari i el preu del sòl i de l’habitatge.

Pregunta 21.

Gráfico de respuestas de formularios. Título de la pregunta: Quin d'aquests futurs veus més probable pel 2050 (totes les imatges són tretes de notícies reals). Número de respuestas: 104 respuestas.

La majoria de gent, amb una 59,6%, creu que en el 2050 gurb tot estara informatitzat i funcionara sol, segut d’un 19,2% tot serà amb energia renovable, seguit d’un 15,4% el canvi climàtic ens farà que no quedi res, ens matara a tots abans del 2050.