1. Com era Gurb el segle XIX?

  • Quins camins hi havia?

Els principals eren el Camí de Vic a Sant Bartomeu i la Carretera de Barcelona. També hi havia altres camins rurals que enllaçaven Gurb amb altres municipis.

Quan es fa el ferrocarril?

El ferrocarril arriba a gurb el 14 de març de 1876, juntament amb l’arribada del ferrocarril a Vic.

  • Quan es fa la primera indústria i on es situa?

La primera indústria es va crear el 1920 a la Central Elèctrica de Fecsa, aquesta estava situada a l’estació de ferrocarrils i la plaça de toros. 

Tipus d’indústria

-El sector primari a disminuit el llarg del segle XIX degut a que cada cop hi ha menys sol agricula.

-El sector secundari a crecut el llarg del segle XIX degut a que cada cop hi ha més industries a la de Barcelona.

-El sector terciari quasi no a agmentat s’ha quedat igual el llarg dels anys.