3. Com és Gurb a la segona meitat del segle XX?

Quines carreteres hi havia?

A finals dels anys 20, hi havian carreteras pavimentades que eran pagades per la gent que les utilitzava.

Quines fàbriques hi havia i on es situen? 

Hi havia fàbriques com Casa Tarradelles, Diemen SA, Chocovic, Càrniques Solà SA. Les primeres indústries es situaven al mig del poble perquè no existien els polígons industrials.

Quan s’estableix el primer polígon i com evolucionen al llarg d’aquests anys?  El primer polígon que es va establir va ser Mas Galí a l’any 1948. Al llarg del anys, hi ha més implantació massiva d’edificacions residencials, industrials i comercials. El poble deixa en part de ser agrícola i disseminat.

Tipus d’indústria (%) 

El sol industrial i el sol urbanístic estan creixent molt i s’estan menjant a el sol agrícola.