4. Com és Gurb durant els inicis del segle XXI? (4a rev ind)

Hi ha creixement industrial?

Gurb ha experimentat un creixement industrial sense precedents a Osona als últims anys, ja que ha aconseguit combinar l’agricultura i la ramaderia, amb la indústria empresarial i la residència. 

La indústria empresarial es basa en la càrnica, ja que les empreses més importants de Gurb són Casa Tarradellas, Leche Pascual i DFV.

On es situen les indústries actualment?

La majoria d’indústries es situen en el terme municipal de Gurb, però s’intenten situar en la major proximitat a Vic, ja que també és una important font de negocis.

Quines carreteres hi ha?

Un dels grans avantatges que ha provocat que Gurb s’hagi industrializat ha estat, en part, gràcies a les carreteres que hi passen, ja que a Gurb es creuen dues de les carreteres més importants de Catalunya, com són la C-17 i l’Eix Transversal.

Tipus d’indústria (%)

  • Agroindustrial: 34,4%
  • Serveis: 20,7%
  • Activitats indurstrials: 15,1%
  • Les més minoritàries són les activitats energètiques o mineries, gestió de residus i espectacles o recreatives